САЈАМ КЊИГЕ И ГРАФИКЕ 2019 - Гости песници

У програму учествују: Татјана Чижовкина, Милош Јанковић, Гордана Боранијашевић, Радослав Златановић, Радомир Стојановић, Александар Бриков, Татјана Непорода, Иван Лаловић, Едуард Гиршов, Соња Кеча.