Изложбе

„Знаш чега сам се сетила?“ - Марија Урошевић

Суштина скулптуре? Ситуација за сваког отворених чула: помицање нашег погледа или, исто тако, нашег тела и осећаја около датог места. Структура облика, и видом, и додиром је и дата ситуација временске садашњости. Физички простор заузет уметничким делом није константа, свако историјско време нанесе понешто друкчије. Преобиље данашњице то додатно наслојава, меморија се увећава, ма како се људска врста еволуцијом, али и предањима наслојава у понављањима од свог миленијумског послања. У дати свет и његова окриља. Из којих се исто тако изненађујуће па и снажно излази.

ЗЕМЉА НИЈЕ МОЈ ДОМ – Ненад Марић

Трагедија човечанства је у томе што је напустило невиност. Ова изложба не представља културолошки декор друштва спектакла и забаве, већ предлог да се људи сретну, додирну, обнове емоције и да на тај начин изађу из својих менталних затвора и себи организују живот заснован на друштвеној солидарности. То је предлог да заједно престанемо одржавати овај лажни свет и одемо у сопствене самоодрживе и од система независне збегове.

Отварање изложбе јапанских студената „Ground/Home”

Отварање изложбе „Ground/Home” у оквиру којег ће бити представљени радови јапанских студената.

Информације

Адреса интернет редакције:
Др Зорана Ђинђића 10/3
34000 Крагујевац
Србија

Телефон: 034/208-874 
Електронска пошта: urednik@kulturakg.com