Холокауст у фуги бечког писца Пола Селана - Отворени час

Ученици 3. разреда Музичке школе „Др Милоје Милојевић’’ и 7.и 8. разреда О.Ш. „Јован Поповић’’, реализоваће отворени час са намером одржавања сећања на Холокауст.
Он подразумева интегративни приступ теми а осмишљен је као синтеза предмета контрапункт, српски језик и књижевност и немачки језик. Применом ИКТ метода (информационо-комуникационих технологија) у савременој настави ученицима се приближава тема Холокауста као систематског геноцида над различитим групама људи током другог светског рата као и бечки писац Пол Селан који је инспирисан овом темом створио страшну и прелепу песму ‘’Фуга смрти’’ која описује нељудске и сурове околности и патње.

Циљ је оснаживање и едукација младих у борби против антисемитизма, нетолеранције сваког вида, агресије и предрасуда.

Међупредметне компетенције које овакав приступ испуњава тичу се: вештина за живот у демократском друштву (сећање на Холокауст) естетска (тумачење и анализа уметничког дела), вештина комуникације (јавно излагање), вештина сарадње (тимски рад), вештина за целоживотно учење (метакогниција).

Посебност овог јавног часа чини представљање теме Холокауста из више углова - књижевност - тумачење књижевног дела са разумевањем његових жанровских карактеристика, тумачење музичког дела –музички облик фуге и књижевноисторијски контекст- ратна књижевност, немачки језик - представљање биографије аутора и читање ‘’Фуге Смрти’’ у оригиналу, на немачком језику.

Излагање ученика биће праћено музичким наступом студената ФИЛУМ-а као и мултимедијалним презентацијама и wеb алатима за проверу и утврђивање усвојеног градива који се реализује у виду квиз питања на која ученици одговарају путем паметних телефона.

Добро дошли!