II реприза - Негри

"Негри"
Текст: Јоаким Вујић
Режија: Анђелка Николић