ПУСТОЛОВИНЕ БАЧКОГ ОПСЕНАРА – Мирко Демић

У роману "Пустоловине бачког опсенара" наратор, педесетогодишњи отправник возова, бави се реконструкцијом животописа могућег претка Димитрија Вујића, главног јунака ове приповести, необичног човека, пустолова, каријеристе и лажова с половине 18. века.

Посредно, преко реконструисања детаља мистериозне и недовољно јасне приче о другом човеку, наратор прави рекапитулацију властитог живота, или боље рећи сопственог осећања живота. На основу штурих докумената и породичног предања, гради се лик Димитрија Вујића, бачког Казанове и авантуристе, с намером да се разуме његова улога у дворским сплеткама по европским дворовима на којима је често заузимао веома утицајне положаје.

Оно што изгледа раздвојено временом, простором и карактером, како приповедање одмиче, показује се све више као слично, сродно, истоветно. С једне стране стоје догађаји необичног претка, а са друге – богатство емоција и доживљаја, детаљно нијансирање деликатног и сензитивног нараторовог света, о коме не сазнајемо преко личних биографских података, већ кроз његов доживљај самог Вујића. Тако се од наизменичне нарације о прошлости и садашњости, о туђем и сопственом, у овом раскошним језиком исписаном роману, формира трећи слој, у коме се од догађаја једног и доживљаја другог живота ствара могућа целовитост постојања.

Мирку Демићу је за књигу "Пустоловине бачког опсенара" припала награда "Мирослав Дерета" за 2018. годину.