Отварање изложбе слика Милице Радовић

Радови Милице Радовић баве се интимном, једноставном и препознатљивом темом – пејзажом. Сликарство ове уметнице окренуто је природи и њеном унутрашњем доживљају те реалности. Сликати природу, за уметницу, не значи копирати предмет, већ реализовати своја осећања. Унутрашњи доживљај сликаног пејзажа изражен је јаком, густом и интензивном бојом. Боја, као средство израза, за уметницу представља одређено хтење, оно што види у природи, не само као средство обојености неког објекта, већ као вид комуникације вишег реда.