02. Међународно бијенале уметности АРТиЈА, радови на папиру и од папира

02. Међународно бијенале уметности АРТиЈА, радови на папиру и од папира

Учесници: уметници са Бијенала