Изложба слика "Иру" Викторија Здравковић

Главни фокус мог уметничког рада представљају биљке које проучавањем, анализирањем и истраживањем извлачим из домена реалног и цртежом их уклапам у једну необичну и имагинарну композицију. Биљке које приказујем у својим цртежима постоје у стварном свету или су на одређени начин модификоване како би се уклопиле у композицију. Сваки цртеж представља приказ једне меланхоличне средине која може бити део маште посматрача. Због наше немарности према природи, осуђени смо на ненадокнадиве губитке биљног света који су из године у годину све већи. Уместо приказа тужне реалности и увенулог цвећа, приказујем паралелни свет који може бити наша реалност уколико се довољно замислимо над изгубљеним. Саму забринутност истичем смештањем одређених биљака у саксије, ћупове и пластичне посуде и одвајам их од њихових природних окружења.

У самом процесу комбинујем различите материјале као што су оловке, сиве бојице, туш и перо, угљен, акрил, хемијске оловке. Такође, како бих постигла жељени резултат користим се техником колажа, а тродимензионалност постижем мешањем дрвофикса са одређеним смесама и тако добијам текстуре које на неким цртежима имају кључну улогу.
Iru means ''parallel'' or ''similar'' in Yoruba- African Language
Викторија Здравковић