ДКК 2020 - Књижевна удружења Крагујевца

У оквири Дана крагујевачке књиге представиће се књижевна удружења кроз издања из 219. године.