ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЗБИРКЕ ПЕСАМА - Све биће у реду Александар Ђоковић

Ђоковић је лирски хроничар свакидашњице, аутор који петпарачко преводи у уметничко, опседнут неспоразумом званим љубав који латентно вреба и из песама другачијег проседеа. Сама књига конструисана је тако да се од почетног руралног пејзажа новембра у пољу, где се скупљају парчићи шупље трске, заврши дубоко у сплину Београда где су сви плавичасто срећни, а живот описује речима: треба, стрпљиво, ако…

Сведеност као артистички светоназор, комуникативност, вешти описи пораза малог човека, перманентни хумор, који у неким моментима прелази у самоиронију, избалансираност песама које од књиге чине складну целину, нулта толеранција према високим тоновима лирике, озбиљни су адути овог штива. Нема ту места патетици чак ни када се пева о трагично настрадалом, култном песнику Милану Милишићу.

Срђан Чеперковић

Александар Ђоковић рођен је 1986. године. Пише поезију и кратку прозу. Песме су му објављене у зборнику млађих врњачких песника Између плиме и осеке. Живи и ради у Београду.