ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЗБИРКЕ ПЕСАМА: Никола Живановић 22

Пета збирка песама Николе Живановића под нумеричким насловом 22, појавила се као стотину четрдесет девета књига у гласовитој едицији Повеља краљевачке библиотеке Стефан Првовенчани.

Након Carmina Galli, књиге која је овенчана наградом Бранко Миљковић, Живановић наставља да гради свој песнички свет у комуникацији са историјом поезије и у свађи са светом.

Никола Живановић рођен је у Крагујевцу 1979. године. До сада објавио збирке песама

Алеја часовника, Нарцисове љубавне песме, Астапово (два издања), Carmina Galli и Песме и поеме.