Представљање издања Установе културе "Кораци"

Установа културе "Кораци" представиће своју издавачку уделатност, тј. издања која су право на објављивање стекла путем конкурса за издаваштво.