Концерт бендова ''Matrak Attакк'' (Белгија) и ''Hasan'' (Србија)

Концерт бендова ''Matrak Attакк'' (Белгија) и ''Hasan'' (Србија)