Кратко предавање о великим зверима

Природњачком музеју у Београду поверен је задатак да за потребе Републике Србије, а у сарадњи са Светском организацијом за природу (WWF)спроведе анкетирање становништва о перцепцији великих звери - медведа, вука и риса у крајевима Србије у којима оне егзистирају. Како простор Шумадијског округа има идеалне природне услове за опстанак великих звери, а ради реализације програма, предавање ће се одржати у објекту Народног музеја у Крагујевцу.