Al Nour Wal Amal оркестар из Египта

Al Nour Wal Amal камерни оркестар из Египта је јединствени оркестар на свету којег чине слепе жене музичари које изводе западну класичну и оријенталну музику.Оркестар обухвата све четири секције инструмената : жичани, дувачки лимени и удараљке и музичари наступају без читања нота на Брајевом писму или у зависнисти од палице маестра. Оркестар је састављен од 27 музичара, од којих је 13 узраста школске деце између 12 и 18 година, и 14 универзитетских студената.